Baldo Mikulić


Baldo Mikulić on psykologi, laulunopettaja ja lauluterapeutti, joka johtaa perustamaansa Orpheus-laulukoulua Kroatiassa. Hän pitää myös kansainvälisiä laulukursseja eri puolilla maailmaa.

Hän pitää päivillä laulun peruskurssin osallistujille, jotka tuntevat Werbeck-laulun alkeet. Hän itse luonnehtii kurssiaan seuraavasti: ”Jos haluamme päästä lähemmäksi eetos-teemaa, meidän on tarkasteltava eetosta itsemme yhteydessä. Kuinka? Eräs tapa on yrittää ymmärtää Werbeckin kirjoittaman kirjan ”Lauluäänen koulutustie” alaotsikkoa, jossa sanotaan, että tämä laulumenetelmä on ”tie katarsikseen laulutaiteessa.” Käytännöllisemmin sanottuna: Ääntä vapauttaessamme meidän on vapauduttava fyysisistä esteistä (kuten esimerkiksi lihasjännitys), mutta myös psykologisista esteistä, jotka ovat syntyneet kasvatuksen ja koulutuksen kautta. Kuinka?

Jos esimerkiksi harjoittelemme syvähengitystä, emme koe vain sitä, ettemme kykene laulamaan koko laulua kiinnittämättä huomiota omaan hengitykseemme, vaan meidän on myös vapauduttava peloista, jotka estävät meitä ottamasta uusia askelia elämässä.

Kun työskentelemme konsonanttien ja vokaalien parissa, voimme havaita näiden äänteiden taustalla olevat voimat. Nuo voimat ovat myös meissä, mutta useimmiten uinuvina.

Laulaminen voi herättää ne eloon, kiinnittää huomiomme niihin, niin että tulemme niistä tietoisiksi. Silloin voimme sanoa: ”Kyllä, voin käyttää niitä laulaakseni paremmin ja vapaammin, mutta voin käyttää näitä voimia myös omassa elämässäni. Minun ei tarvitse pelkästään noudattaa toisten asettamia sääntöjä, vaan voin hallita omaa elämääni ja luoda oman maailmani. Voin havaita, kuka todella olen, ja mitä haluan elämässä. Kun löydän sen, mitä haluan itseltäni, pääsen lähemmäksi omaa eetostani, nimenomaan laulamisen avulla.

Kurssillani keskityn niihin esimerkkeihin, joiden avulla voimme herättää nuo sisäiset uinuvat voimamme.”