Sinikka Mikkola


Sinikka Mikkola aloitti lauluopinnot Jürgen Schrieferin johdolla jo v. 1972 Ruotsissa/Järnassa, jossa hän on opettanut laulua vuosikymmenten ajan kansainvälisten kurssien ohella. Hän kuuluu tämän lauluvirikkeen kokeneimpiin ja pitkäaikaisimpiin opettajiin.

Sinikka Mikkolan pitämän laulun jatkokurssin aiheena on ”Sanan peilautumisen fyysiset ja sielulliset edellytykset”, joka edellyttää Werbeck-laulun perusteiden tuntemusta.