Oliver Ifill


draamataiteen opettaja Snellman-korkeakoulussa, puhetaideterapeutti, hoitopedagogi, M.Ed, syntynyt Saksassa, mutta asuu Suomessa 1989 lähtien.

Työryhmässä käsitellään ”Kalevalaa pohjoisen ja etelän välisenä siltana” johdannon, keskustelun ja yhteisten harjoitusten avulla.