Matthew Thurber


Matthew Thurber on musiikin- ja laulunopettaja, joka asuu Ranskassa. Hän on toiminut aiemmin steinerkoulunopettajana USA:ssa ja vastaa nykyisin myös Werbeck-laulukurssien järjestämisestä ja steinerpedagogisen lastenlehden toimittamisesta uudessa kotimaassaan. Hän on opiskellut Werbeck-laulua Christiaan Boelen johdolla v:sta 2011 lähtien.

Matthew Thurber esittelee Werbeck-lauluharjoituksia kuvaten selkeästi (niitä tehdään ryhmässä) niitä sekä tätä lauluvirikettä, paneutuen erityisesti sen syntyyn ja merkitykseen nykypäivänä. Hänen laulukurssinsa on tarkoitettu ennen muuta osallistujille, joilla ei ole aiempaa tai on vain vähäistä kokemusta Werbeck-laulusta.