Hans Niessen

synt. Belgiassa, yhteiskuntatieteiden opinnot Lüttichin yliopistossa ja musiikinopinnot Verviersin konservatoriossa Belgiassa sekä Alanus-korkeakoulussa Saksassa. Lauluopinnot Jürgen Schrieferin johdolla, pitkäaikainen musiikinopettaja Wangenin steinerkoulussa Saksassa. Improvisaatiokokemusta yhteistyössä Pär Ahlbom ja Manfred Bleffertin kanssa sekä  lauluterapiaopinnot Werbeck-Svärdströmin pohjalta.

Työryhmän ”Laulamisen merkityksestä lapsille ja nuorille koulussa” Hans Niessen esittelee näin: ”Työssäni Wangenin steinerkoulussa laulamisesta tuli keskeinen asia. Sillä oli niin vapauttava mutta myös sisäisesti antoisa merkitys lapsille ja nuorille, että haluaisin työskennellä laulamisen parissa vaihtaen kokemuksia kurssin osallistujien kanssa. Mikä merkitys laulamisella on ylipäätään lapsuudessa ja nuoruudessa kouluaikana? Mihin pyrimme sillä? Millaisia virikkeitä voimme saada sitä varten ihmisopista ja rva Werbeckin harjoitustiestä? Kysymme: miten, milloin ja mitä? Vaihtakaamme kokemuksia ja laulakaamme yhdessä mahdollisimman paljon!”